ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΛΟΚΡΑΤΑ, 14ος – 18ος αι. / ST. NIKOLAOS OF LORD KALOKRATAS, 14th – 18th c.

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του άρχοντος Καλοκρατά είναι μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με δύο κύριες κατασκευαστικές φάσεις που χρονολογούνται στο 14ο και 16ο αι.  Από την πρώτη φάση του ναού διατηρείται μόνο ο χώρος του ιερού, όπου στην εξωτερική επιφάνεια του βόρειου τοίχου του παριστάνεται  η μορφή του Χριστού Ελεήμονος με έναν αδιάγνωστο μοναχό. Το 1566, κατά την ανακαίνιση του  ναού από τον Κομνηνό Καλοκρατά, γόνο γνωστής οικογένειας στη Βέροια ήδη από το 14ο αι.,  διαμορφώνεται το εικονογραφικό του πρόγραμμα με παραστάσεις στο ιερό βήμα και το κεντρικό κλίτος, που εισάγουν τον επισκέπτη της μεταβυζαντινής ζωγραφικής της Βέροιας σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της καλλιτεχνικής της παραγωγής, ενώ ολοκληρώνεται στο 18ο αι. με την τοιχογράφηση του ανατολικού τοίχου της Πρόθεσης.

 

The church of St. Nikolaos of Lord Kalokratas is a three-aisled timber-roofed basilica, that underwent two main stages of construction during the 14th and 16th c. Of the initial church, only the sanctuary survives, with the external surface of its northern wall depicting Christ the Merciful with an unknown monk. In 1566, during the renovation of the church by Komnenos Kalokratas, scion of a well-known Verian family since the 14th c., the iconographic program of the church took shape with depictions on the holy bema and nave, introducing visitors to one of the most interesting periods of the artistic production of Verian post-byzantine painting, and was completed in the 18th c. with the scenes painted on the eastern wall of the prothesis.