ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ, 15ος – 18ος αι. / ST. ANDREAS OF KYRIOTISSA, 15th – 18th c.

Διασχίζοντας από τον Άγιο Σάββα της Κυριώτισσας την πλατεία Γρ. Ξενόπουλου φθάνουμε στον Άγιο Ανδρέα, τη μικρή εκκλησία του 15ου αι., κοντά στα τείχη της πόλης, και πιθανόν, σύμφωνα με περιηγητή του 19ου αι., επίσης πολύ κοντά σε κάποια από τις πύλες της οχύρωσης. Η μονόχωρη εκκλησία διασώζει στην εξωτερική επιφάνεια του βόρειου τοίχου αλλά και στον ανατολικό τοιχογραφίες του 15ου αι. Οι τοιχογραφίες της βόρειας εξωτερικής επιφάνειας του αρχικού ναού υποδεικνύουν την ύπαρξη στοάς, μάλλον ξύλινης, κατά μήκος αυτής της πλευράς. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή του έτους 1720 ο ναός επισκευάζεται διατηρώντας περίπου το αρχικό του σχήμα, ενώ εικονογραφούνται ο βόρειος και ο νότιος τοίχος του.

 

Upon leaving St. Savvas of Kyriotissa and crossing Gr. Xenopoulou Square, we reach St. Andreas, a small 15th-c. church near the city walls and, according to a 19th-c. traveller, possibly very near a fortification gate. The exterior of the northern and the eastern wall of the single-naved church feature 15th-c. mural paintings. Those on the northern exterior wall of the original church indicate the existence of a probably wooden arcade along this side of the building. According to the donor’s inscription of 1720, the church was repaired and more or less retained its original shape, while its northern and southern walls were illustrated.