ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, 16ος αι. / PANAGIA FANEROMENI, 16th c.

Η Παναγία Φανερωμένη είναι μία τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική με νεωτερικές επεμβάσεις. Φυλάσσει στο διακονικό της την παλαιολόγεια εικόνα προσκύνημα της Παναγίας Φανερωμένης (τέλη 13ου – 14ος αι.). Στο νότιο τοίχο του νότιου κλίτους της αποκαλύφθηκαν ύστερα από σωστικές εργασίες τοιχογραφίες του 16ου-17ου αι.

Panagia Faneromeni is a three-aisled timber-roofed basilica with recent interventions. Its diaconicon features a Palaeologan pilgrimage icon of Panagia Faneromeni (late 13th – 14th c.). Following preservation works, 16th – 17th c. mural paintings were discovered on the southern wall of its southern aisle.