ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΒΙΑΡΑ, 15ος – 16ος αι. / PANAGIA CHAVIARA, 15th – 16th c.

Η Παναγία Χαβιαρά είναι μία τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, μορφή που έλαβε μετά από ανακαίνιση του 16ου αι. Από την αρχική φάση του κτίσματος του 15ου αι. διατηρείται το ιερό και ο δυτικός τοίχος του κυρίως ναού, ο οποίος διασώζει στην όψη του μία παράσταση Δευτέρας Παρουσίας του fin de siècle του 15ου αι. που διατηρεί σε μία τόσο όψιμη εποχή την παράδοση της παλαιολόγειας τεχνοτροπίας. Οι τοιχογραφίες του 15ου αι. ορίζουν πιθανόν και την περίοδο ανέγερσής του, ενώ ο τοιχογραφικός του διάκοσμος ανανεώθηκε στο 16ο αι.

 

Panagia Chaviara is a three-aisled basilica with a narthex, taking this form following a renovation in the 16th c. Of the initial 15th-c. edifice, the sanctuary and western wall of the main church survive, including a depiction of the Last Judgement from the 15th c. fin de siècle, preserving the tradition of the Palaeologan style at a remarkably late era. The 15th-c. mural decoration may determine the time it was erected, while its mural paintings were renewed in the 16th c.