ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, 6ος/7ος αι (;) – 16ος αι. / ST. ANNA, 6th/7th c. (?) – 16th c.

Η Αγία Άννα είναι μία μονόχωρη εκκλησία, θεμελιωμένη, όπως έχει διαπιστωθεί ανασκαφικά, σε μικρή παλαιοχριστιανική βασιλική. Το κτήριο, όπως μας διδάσκουν οι σωζόμενες τοιχογραφίες, δέχθηκε στον 16ο αι. ριζική ανακαίνιση.  Στη θέση του βόρειου αρχικού τοίχου δημιουργήθηκε δίλοβο άνοιγμα με έναν κίονα και ο ναός είχε πλέον δύο κλίτη. Το νέο κλίτος είχε ελεύθερη επικοινωνία με το δυτικό νάρθηκα, επίσης ίδρυμα του 16ου αι.. Την ίδια περίοδο επισκευάζεται και ο νότιος αρχικός τοίχος του ναού. Οι αρχαιότερες τοιχογραφίες περί το 1500 και των αρχών του 16ου αι. διατηρούνται στον δυτικό αρχικό τοίχο, ενώ στην δεύτερη περίοδο τοιχογράφησης στον προχωρημένο 16ο αι. ανήκουν παραστάσεις από το χώρο του ιερού και από άλλα σημεία. Επιγραφή στο μαρμάρινο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου με χρονολογία του έτους 1216/7 παραδίδει ότι επίσκοπος της πόλης στα χρόνια της απελευθέρωσης της Βέροιας από τον Δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Κομνηνό Δούκα, ήταν ο Βασίλειος.

 

St. Anna is a single-naved church and, as ascertained through excavations, it is built on the foundations of a small early Christian basilica. As we are informed by the surviving mural paintings, the building was radically renovated in the 16th c. A double arched opening with a column was created at the place of the original northern wall, and the church acquired two aisles. The new aisle openly communicated with the western narthex, also constructed in the 16th c. The initial southern wall of the church was repaired during the same period. The oldest mural paintings, from around 1500 and the early 16th c., can be found on the initial western wall, while depictions on the sanctuary and other locations date back to the second period of the mural decoration, in the late 16th c. An inscription on the marble lintel of the west entrance dating to the year 1216/7 shows that Basil was the bishop of the city during the years of the liberation of Veria by the Despot of Epirus, Theodore Komnenos Doukas.