Τελευταία νέα

Περισσότερα νέα  

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Open Hours)

Τρίτη
12:00 – 20:00

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
08:00 – 20:00

Tuesday
12:00 – 20:00

Monday, Wednesday to  Sunday
08:00 – 20:00

Από / from 17.12.2021

09:00 – 17:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (TICKETS)

Απλό Ολόκληρο €4
Απλό Μειωμένο €2

Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες (αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο).

Full Fee €4
Reduced fee €2

From November 1st to March 31st each year, reduced price is valid for all visitors (single tickets only).

Ενιαίο Εισιτήριο: Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών, Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας €15

(Μόνο κατά το διάστημα από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου) 


Combined ticket: Archaeological Site and Museum of the Royal Tombs of Aigai, Archaeological Museum of Veria, Byzantine Museum of Veria €15

(Only for the period: 1st Aprli to 31st October)

 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Για την προσβασή σας στο Μουσείο δείτε το χάρτη.

Museum