Τελευταία νέα

Περισσότερα νέα  

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Opening Hours)

Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 09:00-17:00


Θερινό ωράριο
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Winter Opening Hours
1st November 2023 until 31st March 2024

Tuesday: Closed
Monday, Wednesday to Sunday 09:00-17:00


Summer opening hours
Tuesday 12:00-20:00
Monday, Wednesday to Sunday 08:00-20:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (TICKETS)

Απλό Ολόκληρο €4
Απλό Μειωμένο €2

Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες (αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο).

Full Fee €4
Reduced fee €2

From November 1st to March 31st each year, reduced price is valid for all visitors (single tickets only).

Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει για: Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας για το διάστημα από 1ης Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους

Combined ticket lasting five (5) days: € 17

Valid for: Polycentric Museum of Aigai, Archaeological Museum of Veria and Byzantine Museum of Veria from April 1st to October 31st of each year

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Για την πρόσβασή σας στο Μουσείο δείτε το χάρτη.

Διεύθυνση: Θωμαΐδη 26, 59132 Βέροια
Τηλέφωνο: (+30) 23310 76100

 

Museum