Έκθεση δεύτερου ορόφου

Το μουσειολογικό πρόγραμμα συμπληρώνεται με την παρουσίαση του αστικού και ιδιωτικού βίου της πόλης της Βεροίας στον δεύτερο όροφο και ολοκληρώνεται με την αναπαράσταση της λατρείας μέσα από τα στοιχεία που προσφέρουν ο χώρος τέλεσής της αλλά και η ανθρώπινη αντίληψη για το Θείο και την αγιότητα, στον τρίτο όροφο.

Συγκεκριμένα, ο δεύτερος όροφος είναι αφιερωμένος στην πόλη και τη ζωή των κατοίκων της Βεροίας. Στόχος του είναι η παρουσίαση του δημόσιου και ιδιωτικού βίου μιας βυζαντινής πόλης, μέσα από το παράδειγμα των μνημείων της Βεροίας από την όψιμη αρχαιότητα έως το μετά-Βυζάντιο και τη σύγχρονη εποχή.

BMB-Genikeslipseis 024

Η ιδέα της πόλης στη βυζαντινή επικράτεια και η εξέλιξή της σε όλη τη διάρκεια ζωής της αυτοκρατορίας, η διαχρονική πολεοδομική οργάνωση του χώρου της Βέροιας ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ο αστικός της χώρος (η οχύρωση, το οδικό δίκτυο, τα κοσμικά και λατρευτικά κτίρια), η διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση και ιεραρχία, οι κοσμικοί και εκκλησιαστικοί άρχοντες και ο ρόλος τους στη λειτουργία της πόλης, οι κάτοικοι (οι ανώνυμοι άνθρωποι που διαμορφώνουν και κατοικούν το χώρο) και οι καθημερινές δραστηριότητές τους, όπως οι οικονομικές συναλλαγές, η εμπορική δραστηριότητα, η παραγωγική διαδικασία και η εργαστηριακή παραγωγή, ο ιδιωτικός χώρος διαβίωσης (η οργάνωση του χώρου, η λατρεία, οι οικιακές δραστηριότητες), η ιδέα του θανάτου και τα ταφικά μνημεία, συνιστούν επιμέρους σύνολα που βασίζονται σε κοινή θεματική και αρθρώνουν τη μεγάλη ενότητα της πόλης.

BMB-Genikeslipseis 028