Νέα

Αναστολή λειτουργίας μουσείων και μνημείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και ωράριο λειτουργίας ανοιχτών αρχαιολογικών χώρων

Εν όψει των αυξημένων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του Covid-19 και της κατάταξης της Π.Ε. Ημαθίας στην Ζώνη Β (αυξημένου κινδύνου) σύμφωνα με τον χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, η λειτουργία των μουσείων και μνημείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας:

• Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών

• Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας

• Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

• Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας

• Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Παταπίου

• Μακεδονικοί τάφοι Μίεζας (Λευκαδίων)

αναστέλλεται από την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, μέχρι νεοτέρας.

Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται ελεύθερα τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα με το νέο χειμερινό ωράριο:

• Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών. Αρχαίο Θέατρο. Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00. Τρίτη: κλειστά. Μέγιστος αριθμός εισερχομένων επισκεπτών κάθε φορά: 50.

• Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας. Νυμφαίον. Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00. Τρίτη: κλειστά. Μέγιστος αριθμός εισερχομένων επισκεπτών κάθε φορά: 50.

• Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας. Αρχαίο Θέατρο. Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00. Τρίτη: κλειστά. Μέγιστος αριθμός εισερχομένων επισκεπτών κάθε φορά: 70.

Η χρήση της μάσκας και η τήρηση 1,5 μέτρου απόσταση μεταξύ των επισκεπτών είναι υποχρεωτική!