Τελευταία νέα

Περισσότερα νέα  

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Open Hours)

Τρίτη

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή

Tuesday

Monday, Wednesday to  Sunday

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (TICKETS)

Απλό Ολόκληρο €4
Απλό Μειωμένο €2

Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες (αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο).

Full Free €4
Reduced fee €2

From November 1st to March 31st each year, reduced price is valid for all visitors (single tickets only).

Ενιαίο Ολόκληρο: –
Combined ticket:
Full fee: –

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Για την προσβασή σας στο Μουσείο δείτε το χάρτη.

Museum