Συλλογή


Πεσσίσκος μαρμάρινου τέμπλου με ανάγλυφη διακόσμηση

Είδος: Αρχιτεκτονικά μέλη
Όροφος: 3ος όροφος
Χρονολόγηση: 10ος - 11ος αι.
Υλικά κατασκευής: Μάρμαρο


Πεσσίσκος μαρμάρινου τέμπλου με ανάγλυφη απεικόνιση σταυρού.