Συλλογή


Ο Άγιος Γεώργιος

Είδος: Φορητές εικόνες
Όροφος: 3ος όροφος
Χρονολόγηση: Α΄ μισό 16ου αι.
Διαστάσεις: 94.5x60εκ.
Υλικά κατασκευής: Ξύλο, Χρωστικές
Προέλευση: Άγιος Γεώργιος του Γραμματικού, Βέροια


Ο πολεμιστής Άγιος Γεώργιος κρατάει μικρή στρογγυλή ασπίδα, με προσωπείο στο κέντρο, ξίφος και δόρυ στο δεξί. Φέρει απλοποιημένο στεμματογύριο που έχει καμπύλο τμήμα πάνω από το κέντρο του μετώπου, και φωτοστέφανο κόκκινο. Φοράει στρατιωτική εξάρτυση και κόκκινο ιμάτιο.