Νέα

Θερινό ωράριο λειτουργίας μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ημαθίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της αρμοδιότητάς της με το διευρυμένο, θερινό ωράριο από το Σάββατο, 16 Απριλίου 2022. Η λειτουργία των μουσείων μας θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά υγειονομικά πρωτόκολλα, οι κανόνες των οποίων βρίσκονται αναρτημένοι σε εμφανές σημείο στην είσοδο κάθε μουσείου και αρχαιολογικού χώρου.

Το ωράριο λειτουργίας αναλυτικά:

  • Μουσείο των Βασιλικών Τάφων. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
  • Νέο Μουσείο Αιγών (από τον Ιούνιο): Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
  • Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00
  • Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
  • Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
  • Αρχαιολογικός χώρος Αγ. Παταπίου: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
  • Αρχαιολογικός χώρος Αιγών: Θέατρο και πάρκο του Νεκροταφείου των Τύμβων και της Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
  • Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας: Νυμφαίον και του Θέατρο: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.

Την Κυριακή του Πάσχα και και την ημέρα του εορτασμού της Πρωτομαγιάς οι χώροι και τα μουσεία μας θα παραμείνουν κλειστά, ενώ την Μ. Παρασκευή θα λειτουργήσουν από τις 12:00-17:00 και το Μ. Σάββατο από τις 8:30-15:30.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλό Πάσχα!


The Ephorate of Antiquities of Imathia is pleased to announce the opening of museums and archeological sites of the Imathia District under the extended, summer schedule, from Saturday, April 16, 2022. Our museums will be open in accordance with the current health protocols, posted at the entrance of each museum and archeological site.

Opening hours in detail:

• Museum of the Royal Tombs. Wednesday-Monday: 08: 00-20: 00, Tuesday: 12: 00-20: 00.

• New Aigai Museum (from June): Wednesday-Monday: 08: 00-20: 00, Tuesday: 12: 00-20: 00.

• Archaeological Museum of Veria. Wednesday-Monday: 08: 00-20: 00, Tuesday: 12: 00-20: 00

• Byzantine Museum of Veria. Wednesday-Monday: 08: 00-20: 00, Tuesday: 12: 00-20: 00.

• Old Metropolis of Veria. Wednesday-Monday: 08: 00-20: 00, Tuesday: 12: 00-20: 00.

• Archaeological site of St. Patapios: Wednesday-Monday: 08: 00-20: 00, Tuesday: 12: 00-20: 00.

• Archaeological site of Aigai: Theater and park of the Tombs Cemetery and the Royal Burial Cluster of Temenides: Wednesday-Monday: 08: 00-20: 00, Tuesday: 12: 00-20: 00.

• Archaeological site of Mieza: Nymphaeon and the Theater: Wednesday-Monday: 08: 00-20: 00, Tuesday: 12: 00-20: 00.

On Easter Sunday and the day of the celebration of May the 1st our museums will remain closed, while on Good Friday they will be open from 12:00 to 17:00 and on Holy Saturday from 8:30 to 15:30.

We wish you a Happy Easter!