Νέα

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και μνημείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ενημερώνει τους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και μνημείων που υπάγονται στην  αρμοδιότητά της ότι από την Παρασκευή 17-12-2021 τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο λειτουργίας τους, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγών, Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών (Βεργίνα) Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00, Τρίτη: κλειστό

Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγών, Αρχαίο Θέατρο (Βεργίνα) Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00, Τρίτη: κλειστό

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00, Τρίτη: κλειστό

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00, Τρίτη: κλειστό

Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00, Τρίτη: κλειστά

Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Παταπίου στη Βέροια (εκτός του χώρου του Βαπτιστηρίου / Επισκοπείου που παραμένει κλειστός) Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00, Τρίτη: κλειστός

Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Παταπίου στη Βέροια,  Ι.Ν. Αγίου Παταπίου Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00, Τρίτη: κλειστός

Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας, Νυμφαίο (Νάουσα) Τετάρτη-Δευτέρα: 09:00-17:00, Τρίτη: κλειστό

Επισημαίνεται ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Νεκρόπολης των Αιγών-Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών εντός του Αρχαιολογικού Χώρου Αιγών καθώς και το Αρχαίο Θέατρο Μίεζας από αύριο θα παραμείνουν κλειστά.


Winter opening hours of archeological sites, museums and monuments under the jurisdiction of the Ephorate of Antiquities of Imathia

The Ephorate of Antiquities of Imathia informs the visitors of the archeological sites, museums and monuments that fall under its competence that from Friday 17-12-2021 the winter opening hours come into force, which are as follows:

Archaeological Site of Aigai, Museum of Royal Tombs of Aigai (Vergina) Wednesday-Monday: 09: 00-17: 00, Tuesday: closed

Archaeological Site of Aigai, Ancient Theater (Vergina) Wednesday-Monday: 09: 00-17: 00, Tuesday: closed

Archaeological Museum of Veria Wednesday-Monday: 09: 00-17: 00, Tuesday: closed

Byzantine Museum of Veria Wednesday-Monday: 09: 00-17: 00, Tuesday: closed

Old Metropolitan Church of Veria Wednesday-Monday: 09: 00-17: 00, Tuesday: closed

Archaeological Site of Agios Patapios in Veria (except the area of ​​the Baptistery / Diocese that remains closed) Wednesday-Monday: 09: 00-17: 00, Tuesday: closed

Archaeological Site of Agios Patapios in Veria, Holy Church of Agios Patapios Wednesday-Monday: 09: 00-17: 00, Tuesday: closed

Mieza Archaeological Site, Nymfaio (Naoussa) Wednesday-Monday: 09: 00-17: 00, Tuesday: closed

It is particularly noted  that the archeological site of the Necropolis of Aigai-Royal Cluster of Temenides within the Archaeological Site of Aigai as well as the Ancient Theater of Mieza from December 17, 2021 will remain closed.