Νέα

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρχαίου Θεάτρου Αιγών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ενημερώνει τους επισκέπτες που επιθυμούν να επισκεφτούν το Θέατρο των Αιγών, τον τόπο όπου δολοφονήθηκε ο Φίλιππος και σφραγίστηκε η ιστορική εξέλιξη του Ελληνισμού, ότι ο χώρος είναι ανοιχτός κάθε μέρα από τις 9.00 το πρωί ως τις 17.00 το απόγευμα, χωρίς αντίτιμο εισιτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι επισκέπτες θα πρέπει να φθάνουν στο Θέατρο πεζοί αφήνοντας τα οχήματά τους (λεωφορεία, Ι.Χ. κλπ.) στον δημοτικό χώρο στάθμευσης στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του άστεως των Αιγών.

Κατά την επίσκεψη στο Θέατρο των Αιγών:

· Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική, όπου παρατηρείται

συνωστισμός, όπως επίσης και η τήρηση αποστάσεων 1,5μ. μεταξύ των επισκεπτών

[ένα (1) άτομο ανά 2τ.μ.].

· Στις ομαδικές ξεναγήσεις θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).

Announcement

The Ephorate of Antiquities of Imathia informs visitors wishing to visit the theater of Aigai, the place where Philip II was murdered and the historical evolution of Hellenism was sealed, that the site is open every day from 9.00 in the morning until 17.00 in the afternoon, without a price ticket.

We kindly remind you that visitors should arrive at the theater pedestrian, leaving their vehicles (buses, cars etc.) in the municipal parking at the entrance of the archaeological site of the ancient city of Aigai.

When visiting the theater of Aigai:

• The use of a protective mask is mandatory where it is observed crowd, as well as the distance of 1,5 meters among visitors [one (1) person per 2m²].

• Group tours should be strictly observed for distances and envisaged measures, to use a wireless guided tour and avoid the use of shared devices (tablets, headphones, etc.).