ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ / TRANSFIGURATION OF CHRIST THE SAVIOUR

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι μία τρίκλιτη βασιλική με δίρριχτη στέγη. Μεταγενέστερες επισκευές και λειτουργικές προσθήκες (γυναικωνίτης) αύξησαν το μήκος του αρχικού ναού προς τα δυτικά. Οι τοιχογραφίες που διατηρούνται κυρίως στον χώρο του ιερού, χρονολογούνται στις αρχές του 17ου αι, ενώ η ύπαρξη του ναού βεβαιώνεται από σημείωμα του έτους 1602 σε παλαίτυπο του 1588.

 

The Transfiguration of Christ the Saviour is a three-aisled basilica with a saddleback roof. Later repairs and functional additions (a matroneum) increased the length of the initial church to the west. The surviving mural paintings, mainly found in the sanctuary, date back to the early 17th c., while the presence of the church is confirmed by a note of the year 1602 in an incunabulum of 1588.