ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / SAINTS ANARGYROI

Ο ναός των Αγίων Αναργύρων στη σημερινή του μορφή αποτελεί έναν πεντάκλιτο ξυλόστεγο ναό με τετράρριχτη στέγη, πιθανώς κτίσμα των αρχών του 19ου αι, στον οποίο έχει ενσωματωθεί ο ανατολικό τοίχος προγενέστερου ναού, που φέρει τοιχογραφίες του 16ου αι. Ο διαχωρισμός του νεώτερου ναού γίνεται με τέσσερις σειρές ξύλινων στύλων. Το βόρειο κλίτος έχει ξύλινο γυναικωνίτη. Δύο αφιερωματικές επιγραφές υπάρχουν στο ναό, η πρώτη σε φορητή εικόνα της Αγίας Παρασκευής, που χρονολογείται στις αρχές του 17ου αι. Επιγραφική μαρτυρία υπάρχει σε χάλκινο δίσκο του ναού, ο οποίος φέρει αφιερωματική επιγραφή του Ρούσου με χρονολογία 1764.

 

In its present-day form, the church of the Saints Anargyroi is a five-aisled timber-roofed church with a hip roof, most likely built in the early 19th c., incorporating the eastern wall of an older church decorated with 16th-c. mural paintings. The separation of the more recent church is effected by four rows of wooden pillars. The northern aisle has a timber matroneum. There are two dedicatory inscriptions in the church, the first on a portable icon of St. Paraskevi, dating back to the early 17th c.. Epigraphic testimony also exists on a copper tray, bearing a dedicatory inscription by Rousos dated 1764.