ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ, 18ος αι. / SAINTS ANARGYROI MIKROI, 18th c.

Ανηφορίζοντας από την Παναγία Γοργοεπήκοο προς την οδό Ιεραρχών, μέσα στην αυλή ενός βερροιώτικου σπιτιού βρίσκουμε το ναό των Αγίων Αναργύρων των Μικρών, και αποκτούμε μία αίσθηση της εσωτερικότητας και εγγύτητας αυτών των μνημείων με την καθημερινότητα των ανθρώπων που κατοικούσαν γύρω από αυτά.  Ο ναός έχει τη μορφή βασιλικής με νάρθηκα, δίρριχτη στέγη και δύο σειρές ξύλινων στηριγμάτων στο εσωτερικό της. Είναι πιθανό, αν και παράδοξο, ο ναός να προεκτάθηκε ανατολικά, καθώς ο τοιχογραφικός του διάκοσμος σταματά απότομα λίγο πιο μπροστά από τη θέση του τέμπλου. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται το 1706 και οργανώνονται σε ζώνες στο νότιο και το βόρειο τοίχο του ναού.

 

After a short uphill trek from Panagia Gorgoepikoos towards Ierarchon str., one reaches the church of the Saints Anargyroi Mikroi in the courtyard of a Verian house, clearly reflecting the inwardness and proximity of these monuments to the everyday lives of the people living around them.  The church is a basilica with a narthex, a saddleback roof and two rows of wooden pillars in the interior. It is likely, albeit paradoxical, that the church was extended to the east, as its mural decoration suddenly stops just before the iconostasis. The mural paintings date back to 1706 and are organised in bands on the southern and northern walls of the church.