ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ, 1565-1570 / ST. NIKOLAOS OF MONK ANTHIMUS, 1565 – 1570

Ο ναός του Αγίου Νικολάου του μοναχού Άνθιμου αποτελεί καθολικό μονής που κτίστηκε, σύμφωνα με κτητορική επιγραφή, στα 1565. Είναι μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα. Τα κλίτη διαχωρίζονται με πεσσότοιχους, οι οποίοι στηρίζουν από δύο τόξα ο καθένας. Ο ναός είναι κατάγραφος και ο ζωγραφικός διάκοσμος του ολοκληρώθηκε με την επιστασία του ιδρυτή του μοναχού Άνθιμου κατά την πενταετία 1565-1570.

 

The church of St. Nikolaos of Monk Anthimos was the catholicon of a monastery erected, according to the donor’s inscription, in 1565. It is a three-aisled timber-roofed basilica, with a narthex. The aisles are separated by pillar walls supporting two arches each. The ornate decoration of the church was completed under the supervision of its founder, the monk Anthimos, between 1565 and 1570.