ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ, 15ος – 17ος αι. / ST. NIKOLAOS OF GOURNA, 15th – 17th c.

Ο Άγιος Νικόλαος της Γούρνας είναι μία τρίκλιτης μορφής εκκλησία με δίρριχτη στέγη και νεωτερικό νάρθηκα στα δυτικά, που απέκτησε τη σημερινή της μορφή μετά από μετατροπή ενός αρχικού μονόχωρου κτίσματος στα τέλη του 15ου αι.  Διατηρεί τοιχογραφίες του 16ου  και 17ου αι. Ο νεωτερικός νάρθηκας αντικατέστησε κάποια προϋπάρχουσα μορφή νάρθηκα ή στοάς, απαραίτητης για την προστασία των τοιχογραφιών της εξωτερικής παρειάς του δυτικού τοίχου με χαρακτηριστική την παράσταση της Θεοτόκου «Βασιλείου Πύλης» με τη νεκρή αφιερώτρια Βασίλω, που εικονίζεται με τα καλύτερα ρούχα και όλα τα στολίδια της (1525). Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που χρονολογούνται κατά κύριο λόγο σε τρεις φάσεις μέσα στον 16ο αι. και τον 17ο αι.

 

St. Nikolaos of Gourna is a three-aisled church with a saddleback roof and a recent narthex in the west that took its present-day form following the restructure of an initial single-naved edifice in the late 15th c.  It retains mural paintings of the 16th and 17th c. The recent narthex replaced a pre-existing form of narthex or gallery that was necessary for the protection of the mural paintings on the external façade of the western wall, a characteristic example of which is the depiction of the Virgin Mary as “Heavenly Gate” with the deceased donor Vasilo, depicted in her finest garments and all her jewels (1525). The church is ornately decorated with mural paintings mainly dated to three phases between the 16th and 17th c.