ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΞΙΑΣ / PANAGIA DEXIA

Η Παναγία Δεξιά είναι μία τρίκλιτη βασιλική του τέλους του 18ου με αρχές του 19ου αι., η οποία έχει ενσωματώσει τμήμα του ιερού από προηγούμενο ναό του 14ου αι. Διασώζει στο ιερό βήμα τοιχογραφίες του 14ου αι.

 

Panagia Dexia is a three-aisled basilica dating back to the late 18th-early 19th c.; it incorporates part of the sanctuary of an older 14th-c. church. Mural paintings dating back to the 14th c. survive in the sanctuary.