ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΔΕΞΙΑΣ / ST. PARASKEVI OF DEXIA PARISH

Η Αγία Παρασκευή ενορίας Δεξιάς είναι ένας υποτυπώδης λατρευτικός χώρος στην αυλή ενός σπιτιού. Πρόκειται για απλοϊκή μορφή τρίκλιτου ναού με επικλινή (μονόρριχτη στέγη), χωρίς τοιχογραφίες. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τη χρονολόγησή του.

 

St. Paraskevi of Dexia parish is a rudimentary place of worship in the courtyard of a house. It is a simplistic form of three-aisled church with a sloped (single-pitch) roof and no mural paintings. There are no indications to the dating of the church.