ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, 18ος αι. / ST. ANNA, 18th c.

Ο ναός της Αγίας Άννας είναι μία τρίκλιτη βασιλική με τρίρριχτη στέγη και αποτελεί πιθανώς κτίσμα του τέλους του 18ου αι. Οι ομοιότητες δομής και σχήματος του ναού με τον Άγιο Νικόλαο της ενορίας Δεξιάς καθιστούν πιθανή τη χρονολόγησή του στα τέλη του 18ου αι.

 

The church of St. Anna is a three-aisled basilica with one end hipped roof and was most likely built in the late 18th c. The similarities in structure and shape of the church to St. Nikolaos of Dexia parish favour its dating to the late 18th c.